Social Events & Sport

De Commissie die verantwoordelijk is voor Social Events en Sport heeft de taak om activiteiten te organiseren waarbij de leden, hun partners en gezinsleden aan kunnen deelnemen. Elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen over zakelijke en persoonlijke dingen staat hierbij centraal. Voor een vereniging als JCI is het belangrijk dat ‘het thuisfront’ ook wordt betrokken. Het is leuk om elkaars partners te leren kennen en eventuele kinderen vinden in elkaar al snel leuke speelkameraadjes.

De Commissie organiseert bijvoorbeeld een intern Running Dinner, waarbij je op verschillende locaties dineert bij de leden thuis. Zo is er ook  het jaarlijkse event (paaseieren zoeken) op tweede Paasdag en is er eenmaal per jaar een weekendje weg met de leden en hun partner. . Kortom, juist de ontmoetingen op deze evenementen zorgen er voor dat je de mensen binnen JCI Drechtsteden en hun partners erg goed kunt leren kennen.