Over JCI

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere

manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

JCI is een internationale organisatie met meer dan 150.000 leden in 110 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er 100 kamers met in totaal 2.500 leden. De organisatie is niet aan politiek of religie gebonden. De missie van JCI is ‘Create better leaders to create better societies’, door ons vrij vertaald in persoonlijke ontwikkeling met als gevolg een positieve verandering in de maatschappij.

De fundamenten van JCI werden gelegd in 1915 door Henry Giessenbier als oplossing voor verschillende maatschappelijke problemen. In 1944 werd JCI Internationaal door de samenwerking met 8 andere landen. Sinds 1954 hebben JCI en de Verenigde Naties een positieve relatie en wordt er vanuit gemeenschappelijke doelen gewerkt aan een betere wereld. JCI is daarmee de enige vereniging ter wereld met een officiële VN-status.

Het profiel van JCI is uitgewerkt op deze pagina’s van het hoofdkantoor van JCI in St Louis (Missouri) in de Verenigde Staten.

Op deze website van JCI Drechtsteden, lees je meer over de manier waarop wij lokaal invulling geven aan al deze thema’s.

OOK LID WORDEN VAN DE JUNIOR KAMER DRECHTSTEDEN?

Wij zijn JCI Drechtsteden (voorheen Junior kamer) een nationaal en internationaal netwerk voor ondernemende mensen onder de 40 jaar.

WORD NU LID

Blog